Thanh tra Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

12/07/2019
Ngày 12/7/2019, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Công an đã tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, dễ sai phạm, nơi có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, vi phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả 136 cuộc thanh tra chính và thanh tra chuyên ngành đối với 806 đối tượng thanh tra, qua đó, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác thanh tra. 
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.


Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn Công an các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao (đạt 96,93%). Thực hiện tốt chức năng giám sát, thẩm định, xử lý thanh tra; tham mưu, làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Thanh tra Bộ Công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, lực lượng Thanh tra Bộ Công an phải nhận thức được vai trò, nhiệm vụ thanh tra trong bối cảnh, tình hình hiện nay; chủ động rà soát lại nhiệm vụ công tác cả năm, từ đó đánh giá những việc chưa hoàn thành nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. 
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Chuẩn bị tốt lực lượng để triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi sai phạm theo phương châm không có trường hợp ngoại lệ, không có vùng cấm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các chuyên đề, lĩnh vực dễ dẫn đến sai phạm; tiến hành các cuộc thanh tra đúng quy định của pháp luật, kết luận thanh tra phải cụ thể hoá được trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vi phạm. Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị được xử lý và giải quyết dứt điểm. 

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Thanh tra Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, xây dựng mỗi cán bộ thanh tra phải là những người có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trong sạch, thực sự gương mẫu và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt. Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Công an các cấp bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

 

Ngọc Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website