Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 3/2021

24/03/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 3/2021 (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 14/3/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.207 vụ; khám phá 2.682 vụ; bắt giữ, xử lý 6.401 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,63%; triệt phá 166 băng, nhóm. So với tháng 02/2021, giảm 593 vụ (-15,61%), giảm 489 số vụ khám phá (-15,42%), giảm 583 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-8,35%), giảm 16 số băng, nhóm bị triệt phá (-8,79%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 3/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 3/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 207 vụ, so với tháng 02/2021 giảm 573 vụ (-73,46%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:
Toàn quốc xảy ra 57 vụ, so với tháng 02/2021 giảm 50 vụ (-46,73%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 1.556 vụ, so với tháng 02/2021 giảm 690 vụ (-30,72%).

5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 423 đối tượng truy nã, 100 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 02/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 50 đối tượng (-10,57%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 46 đối tượng (-31,51%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website