Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII

11/08/2020
Ngày 11/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.


Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tiền Giang, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác công an…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội.


Đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đảm bảo an ninh, trật tự. Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Ngay sau Đại hội, cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội. Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ. Phải nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng để kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang. Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025.


Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang cần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Chủ động tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. 

 

Bảo Sơn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website