Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

12/08/2020
Ngày 12/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành các điểm nóng về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn. 05 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã mở 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế gia tăng tội phạm; đồng thời, đã đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa nhiều đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm, điển hình như vụ án đánh bạc do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu... Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,1%; tỷ lệ điều tra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ.


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, quản lý cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Phú Thọ có 05 năm liên tục được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1.863 lượt tập thể, 4.673 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Công an tỉnh Phú Thọ và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu; Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả, thành tích, chiến công của Đảng bộ, lực lượng Công an Phú Thọ đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương...

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi các cấp bộ đảng, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ phải tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, thực sự nỗ lực, phát huy trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ phải chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp đảm bảo ANTT; kiên quyết không để xảy ra đột biến về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ lần thứ XX.


Đồng thời lưu ý, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng tại địa phương, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước...

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh phải nhận thức và quán triệt sâu sắc công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, luôn phải đặt lên hàng đầu. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác Công an...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ
nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu; Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới.
 

 

Quang Khải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website