STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Hỏi về điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Phạm Tiến Minh 775
22 Hỏi về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? Phòng cháy và chữa cháy Hoàng Minh Long 1792
23 Làm lại phương án phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Anh Dũng 2640
24 Quản lý về phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Đạo 814
25 Phương án phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Tường Bảo Vy 3900
26 Hỏi về số lượng thành viên trong đội PCCC cơ sở Phòng cháy và chữa cháy Trần Văn Vượng 8465
27 Hỏi về phí cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC Phòng cháy và chữa cháy Tô Văn Chức 3232
28 Hỏi về việc thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Sơn 5979
29 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 2683