STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Hỏi về điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Phạm Tiến Minh 752
22 Hỏi về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? Phòng cháy và chữa cháy Hoàng Minh Long 1722
23 Làm lại phương án phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Anh Dũng 2407
24 Quản lý về phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Đạo 789
25 Phương án phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Tường Bảo Vy 3785
26 Hỏi về số lượng thành viên trong đội PCCC cơ sở Phòng cháy và chữa cháy Trần Văn Vượng 7686
27 Hỏi về phí cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC Phòng cháy và chữa cháy Tô Văn Chức 3091
28 Hỏi về việc thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Sơn 5649
29 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 2632