STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Phương án phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Tường Bảo Vy 2720
22 Hỏi về số lượng thành viên trong đội PCCC cơ sở Phòng cháy và chữa cháy Trần Văn Vượng 4579
23 Hỏi về phí cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC Phòng cháy và chữa cháy Tô Văn Chức 2529
24 Hỏi về việc thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Sơn 4520
25 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 2285