STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 1939