STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Đã có nhà ở Hà Nội thì có được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội không? Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Trung 1175
2 Kiến nghị về việc sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Tiền Giang 4168
3 Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Đồng Nai 3988
4 Kiến nghị về việc hướng dẫn làm căn cước công dân tại các địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hà Tĩnh 1591
5 Kiến nghị về việc đơn giản hoá các thủ tục cấp căn cước cho công dân Thủ tục hành chính Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 1056
6 Vể việc cấp mã số định danh cho trẻ em Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hải Dương 3244
7 Về tiến độ cấp thẻ căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Đà Nẵng 2219
8 Cần thực hiện những bước gì khi đăng ký tài khoản định danh điện tử? Thủ tục hành chính Nguyễn Thanh An 2877
9 Không có thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải làm những thủ tục gì để được chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng? Thủ tục hành chính Vũ Việt Thành 22581
10 Chiến sỹ Công an đang công tác xa nhà cần những điều kiện gì để có thể đăng ký thường trú tại đơn vị? Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Tú 10438