STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc quản lý cư trú bằng mã số định danh Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Thanh 3895
2 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho Việt kiều hồi hương Thủ tục hành chính Lê Thị Thu Hương 2770
3 Hỏi về việc đổi thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Hoàng Thanh Hùng 4719
4 Tính ưu việt của việc dùng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Thành 3859
5 Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có bị kiểm soát hoạt động cá nhân không? Thủ tục hành chính Võ Thái Trung 3075
6 Hỏi về tính bảo mật trong thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Kiên 6144
7 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Tân 2940
8 Hỏi về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 3112
9 Thông tin liên quan đến việc cấp và miễn thị thực cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 2198
10 Hỏi về thủ tục làm thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lương Thị Bé 4964