STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 346
2 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 3843
3 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 378
4 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 335
5 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 363
6 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 270
7 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 411
8 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 476
9 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 509
10 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 371