STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 2061
2 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 741
3 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 3980
4 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 568
5 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 474
6 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 508
7 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 398
8 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 552
9 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 922
10 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 1194