STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi Chế độ chính sách Nguyễn Hồng Linh 226
2 Thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế Chế độ chính sách Lê Văn Minh 574
3 Phụ cấp công tác phòng chống COVID cho cán bộ, chiến sỹ Công an Chế độ chính sách Phan Xuân Giao 4464
4 Hỏi về chế độ tiền xuất ngũ Chế độ chính sách Bùi Thái Thanh 6175
5 Hỏi về trợ cấp khi nghỉ hưu trước thời hạn Chế độ chính sách Võ Văn Vẹn 5568
6 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã đóng Bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng vào lực lượng CAND Chế độ chính sách Lê Vĩnh Hưng 2343
7 Chế độ thai sản dành cho chồng khi vợ sinh con trong lực lượng CAND Chế độ chính sách Lương Tú 5430
8 Hỏi về cách tính lương hưu và trợ cấp về hưu theo bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Trung Thành 3204
9 Chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ khi gia đình gặp khó khăn Chế độ chính sách Đức Hoàng 3328
10 Tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến Chế độ chính sách Vũ Quang Tùng 1979