STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Chế độ, chính sách của lực lượng Công an viên Chế độ chính sách Đặng Nam 532
2 Cách tính ngày nghỉ phép trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Sơn 1707
3 Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy Chế độ chính sách Trần Văn Quý 1490
4 Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bắc Giang 1646
5 Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hưng Yên 1476
6 Đề nghị lực lượng Công an viên thuộc đối tượng được thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Pháp lệnh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Yên Bái 857
7 Chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Quỳnh Ngân 1700
8 Chế độ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ, chiến sỹ quản lý, chăm sóc phạm nhân Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 2050
9 Hỏi về thủ tục chuyển Đảng chính thức Chế độ chính sách Lê Trang Anh 4992
10 Tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm (hệ vừa làm vừa học) Chế độ chính sách Vũ Thu Diệu 3758