STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về cách tính lương hưu và trợ cấp về hưu theo bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Trung Thành 544
2 Chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ khi gia đình gặp khó khăn Chế độ chính sách Đức Hoàng 1769
3 Tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến Chế độ chính sách Vũ Quang Tùng 1166
4 Chế độ, chính sách của lực lượng Công an viên Chế độ chính sách Đặng Nam 1478
5 Cách tính ngày nghỉ phép trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Sơn 2689
6 Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy Chế độ chính sách Trần Văn Quý 2103
7 Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bắc Giang 1821
8 Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hưng Yên 1626
9 Đề nghị lực lượng Công an viên thuộc đối tượng được thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Pháp lệnh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Yên Bái 964
10 Chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Quỳnh Ngân 1830