STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân là gì? Chế độ chính sách Nguyễn Hoàng Yến 1443
2 Kiến nghị về việc xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an chính quy ở cấp xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3034
3 Hỏi về việc phong quân hàm trước thời hạn Chế độ chính sách Võ Thanh Hùng 4187
4 Hỏi về chế độ trợ cấp một lần theo thời gian tăng thêm do quy đổi Chế độ chính sách Nguyễn Văn Hải 9703
5 Muốn xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài thì cần điều kiện gì? Chế độ chính sách Hoàng Đình Lương 11459
6 Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí? Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Lạng Sơn 13316
7 Hỏi về việc cộng dồn bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Vũ Ngọc Hân 3257
8 Hỏi về việc tính thâm niên trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Quang Thịnh 3073
9 Phó trưởng Công an xã sau khi miễn nhiệm được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Phạm Bình Minh 3324
10 Hỏi về chế độ đối với chức vụ Trưởng Công an xã Chế độ chính sách Bùi Thị Cúc 9485