STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Muốn xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài thì cần điều kiện gì? Chế độ chính sách Hoàng Đình Lương 166
2 Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí? Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Lạng Sơn 12140
3 Hỏi về việc cộng dồn bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Vũ Ngọc Hân 2697
4 Hỏi về việc tính thâm niên trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Quang Thịnh 2777
5 Phó trưởng Công an xã sau khi miễn nhiệm được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Phạm Bình Minh 3159
6 Hỏi về chế độ đối với chức vụ Trưởng Công an xã Chế độ chính sách Bùi Thị Cúc 9252
7 Hỏi về chế độ phụ cấp đặc thù Chế độ chính sách Lê Thị Bích Ngọc 12911
8 Hỏi về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Trần Nam Công 7261
9 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi Chế độ chính sách Nguyễn Hồng Linh 11923
10 Thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế Chế độ chính sách Lê Văn Minh 3879