STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Lực lượng tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thì được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Trường 622
2 Hỏi về chế độ, chính sách đối với cán bộ pháp y trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Văn Thông 6490
3 Hỏi về chế độ phụ cấp cho lực lượng khám nghiệm hiện trường Chế độ chính sách Nguyễn Cao Trí 3929
4 Huấn luyện viên võ thuật trong Công an nhân dân có được hưởng chế độ đặc thù không? Chế độ chính sách Lê Văn Dùng 3485
5 Hỏi về chế độ trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi Chế độ chính sách Phạm Phú Quốc 3491
6 Hỏi về quy trình giải quyết xuất ngũ và chế độ chính sách sau khi xuất ngũ Chế độ chính sách Trần Đức Ninh 6216
7 Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân là gì? Chế độ chính sách Nguyễn Hoàng Yến 8568
8 Kiến nghị về việc xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng Công an chính quy ở cấp xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 5973
9 Hỏi về việc phong quân hàm trước thời hạn Chế độ chính sách Võ Thanh Hùng 7837
10 Hỏi về chế độ trợ cấp một lần theo thời gian tăng thêm do quy đổi Chế độ chính sách Nguyễn Văn Hải 10429