STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Kiến nghị về số lần, số lượt kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ hàng quý Phòng cháy và chữa cháy Cử tri tỉnh Thanh Hóa 514
2 Hỏi về phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Văn Ngọc 2738
3 Hỏi về kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Trung Thành 2304
4 Hỏi về cách phòng tránh cháy, nổ khi sử dụng bếp gas trong gia đình Phòng cháy và chữa cháy Hoàng Xuân Cường 2376
5 Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Phong 1386
6 Phương án phòng cháy và chữa cháy hiện hành Phòng cháy và chữa cháy Minh Thanh 1571
7 Lớp mầm non tư thục thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Đạo 1238
8 Hỏi về việc kinh doanh gas Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Trọng Nghĩa 1302
9 Nhập khẩu thiết bị phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Trần Cương 1184
10 Quy định về kinh doanh trang phục phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Phan Phú Vinh 1170