Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về chế độ tiền xuất ngũ

Người gửi: Bùi Thái Thanh

Tôi tham gia Công an từ tháng 02/2014, công tác tại Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh, đeo quân hàm Thượng úy. Đến tháng 6/2019, tôi xin xuất ngũ và được xuất ngũ tháng 7/2019. Từ ngày xuất ngũ tới nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền chế độ xuất ngũ. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi sau bao lâu thì được nhận tiền chế độ xuất ngũ? Ngoài ra, tôi còn được hưởng chế độ nào khác không?

Ngày hỏi: 07/04/2020 Lượt xem: 14283

Câu trả lời

- Các chế độ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/06/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) và Điều 4 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND, công nhân công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần, cụ thể: Trợ cấp một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có); trợ cấp tạo việc làm; tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú. 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 54/2019/TT-BCA, các khoản trợ cấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, đề nghị bạn Bùi Thái Thanh liên hệ với Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh để được xem xét, giải quyết và nhận các khoản trợ cấp trên.

- Ngoài các khoản trợ cấp nêu trên, tùy theo nguyện vọng cá nhân, bạn Bùi Thái Thanh sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong CAND hoặc được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Nếu bạn Bùi Thái Thanh có nguyện vọng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, đề nghị bạn có đơn để phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội CAND để giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi Giám đốc Bảo hiểm xã hội CAND ra Quyết định về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, đơn vị sẽ tiến hành chi trả trợ cấp cho bạn theo quy định.

 

Người trả lời: Bộ Công an