Hỏi đáp trực tuyến

Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh

Người gửi: Bùi Hồng Quang

Tôi sinh năm 1955 không có Giấy khai sinh, trong Chứng minh nhân dân (CMND) và Sổ hộ khẩu gia đình tôi chỉ có năm sinh là năm 1955 không có ngày, tháng sinh. CMND của tôi cấp năm 2000 đến nay đã hết hạn. Tôi có đi làm lại CMND thì cơ quan Công an yêu cầu tôi phải có Giấy khai sinh mới cấp lại CMND. Tôi về xã làm thủ tục cấp Giấy khai sinh thì cán bộ tư pháp xã yêu cầu phải có CMND thì mới cấp Giấy khai sinh. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi trong trường hợp như tôi thì phải làm thủ tục gì, trình tự như thế nào để  được cấp Giấy khai sinh và đổi CMND?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3481

Câu trả lời

Theo quy định trong công tác cấp, quản lý CMND, Căn cước công dân thì phải ghi đầy đủ trường thông tin về ngày, tháng, năm sinh; việc ghi thông tin ngày, tháng, năm sinh ghi trên Sổ hộ khẩu; đối với trường hợp Sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh đều không ghi ngày, tháng sinh thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CMND, Căn cước công dân hướng dẫn công dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân để đề nghị giải quyết đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Sau khi công dân đã thực hiện việc đăng ký, thay đổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh trong Sổ hộ khẩu thì cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi, cấp CMND, Căn cước công dân cho công dân theo quy định./.

Người trả lời: Bộ Công an