Hỏi đáp trực tuyến

Về tăng cường bố trí lực lượng Công an

Người gửi: Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc

Đề nghị bố trí tăng biên chế cho lực lượng Công an để đủ lực lượng trấn áp tội phạm, nhất là Công an phường.

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4727

Câu trả lời

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hàng năm,  Bộ Công an đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung khoảng 10.000 biên chế cho lực lượng Công an nhân dân. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã quyết định phân bổ biên chế cho Công an các đơn vị, địa phương theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở, nhất là Công an cấp huyện, cấp phường (2 năm 2008 và 2009, Bộ Công an đã tăng cường 14.840 biên chế cho Công an các địa phương).
 
Trong những năm tới, Bộ Công an tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung biên chế cho lực lượng Công an nhân dân để tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu ở Công an cấp huyện, cấp phường.
 

Người trả lời: (07:10 13/08/2010)