Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù

Người gửi: Đỗ Duy Tú

Năm 2003 tôi bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 8 năm tù và chấp hành án tại Trại giam Tân Lập. Vừa rồi, tôi bị mất Giấy ra trại nên không làm được thủ tục xóa án tích. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn xin cấp lại Giấy ra trại thì phải làm những thủ tục gì?

Ngày hỏi: 05/05/2020 Lượt xem: 14904

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 46 Luật Thi hành án hình sự năm 2019: “Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan Thi hành hình sự cấp quân khu hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân; cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) cho người đã CHXAPT”. Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận CHXAPT có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận đó cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Cơ quan Thi hành án dân sự (cùng cấp với Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với trường hợp chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung, đền bù dân sự…), Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi người CHXAPT về cư trú. Đồng thời Giấy chứng nhận CHXAPT được lưu vào hồ sơ phạm nhân.
 
Theo quy định của chế độ hồ sơ năm 2013, trong thời hạn không quá 06 tháng sau khi phạm nhân CHXAPT, hồ sơ phạm nhân nộp lưu về cơ quan hồ sơ để quản lý, lưu trữ.
 
Hiện nay, không có quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận CHXAPT. Để được cấp bản sao Giấy chứng nhận CHXAPT, công dân cần có đơn đề nghị, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú gửi Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an để được giải quyết.
Người trả lời: Bộ Công an