Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng

24/09/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân sau:

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

23/09/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEAGames 31), Cụ thể:

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

20/09/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân sau:

Lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

14/09/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân sau:

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

12/09/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân sau:

Lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

30/08/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng, tặng thưởng đối với cá nhân như sau:

Hải Phòng: Khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

11/08/2022

Chiều 10/8/2022, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng, đấu tranh mở rộng các vụ án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

11/08/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng, tặng thưởng đối với các cá nhân như sau:

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng

04/08/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng, tặng thưởng đối với các tập thể, cá nhân như sau:

Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng

29/06/2022

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân như sau:

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website