INTERPOL ban hành các tài liệu hướng dẫn mới về tội phạm liên quan đến COVID-19

17/11/2020
INTERPOL bổ sung các khuyến nghị trong đấu tranh phòng, chống một số loại tội phạm liên quan đến đại dịch COVID-19 bao gồm bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao và gian lận tài chính.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cơ quan thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát bệnh dịch này cũng như đấu tranh với các hoạt động tội phạm liên quan đến đại dịch.

Các khuyến nghị bổ sung của INTERPOL dựa trên các bài học kinh nghiệm và các phương pháp thực tiễn tốt trên khắp thế giới, góp phần giúp lực lượng Cảnh sát xác định và xử lý các tội phạm liên quan đến COVID-19, bao gồm bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại dịch đã tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm kiếm tiền nhanh chóng khi chúng lợi dụng nhu cầu cao về trang bị bảo hộ cá nhân.

Các chiến dịch do INTERPOL điều phối như chiến dịch Pangea XIII và chiến dịch Qanoon đấu tranh chống bán các loại thuốc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến cho thấy xu hướng và sự nguy hiểm của việc các đối tượng tiếp tục buôn bán các sản phẩm y tế liên quan đến COVID-19.

Bên cạnh đó, khi các loại vắc-xin hợp pháp được sản xuất thành công, các mạng lưới tội phạm sẽ nhằm hướng tấn công vào các cơ sở lưu trữ và mạng lưới phân phối vắc-xin, do vậy những điều chỉnh và hướng dẫn bổ sung là thực sự cần thiết để đảm bảo việc bảo quản và phân phối vắc-xin được an toàn.

Các tài liệu bổ sung này bao gồm các khuyến nghị liên quan đến việc cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm, đảm bảo trật tự công cộng, đấu tranh chống gian lận và rửa tiền. Các cơ quan thực thi pháp luật cần xem xét sử dụng các tài liệu này phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành về quyền con người, thực tiễn về chính sách và hướng dẫn y tế của các cơ quan y tế của từng quốc gia.

Đây là những tài liệu mới nhất trong loạt tài liệu do INTERPOL xuất bản nhằm hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật đối phó với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19, bao gồm các báo cáo đánh giá về đưa người di cư trái phép, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao và lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Bản quyền: INTERPOL
Tìm kiếm