Tổng quan về Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL)

01/01/2019
INTERPOL là tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế lớn nhất thế giới, với 194 nước thành viên, có vai trò kết nối lực lượng Cảnh sát trên toàn thế giới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. INTERPOL có Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao có thể đáp ứng được những yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm thế kỷ 21.

HỖ TRỢ CẢNH SÁT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

INTERPOL cung cấp các công cụ và dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới thực hiện công việc một cách hiệu quả hơn. INTERPOL cung cấp cho các nước thành viên các chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên gia và kênh trao đổi thông tin được bảo mật. Từ đó, lực lượng Cảnh sát các nước có thể phân tích thông tin, dự đoán xu hướng tội phạm, tổ chức hoạt động điều tra và bắt giữ đối tượng phạm tội một cách hiệu quả nhất.

 

TÍNH TRUNG LẬP

INTERPOL tạo điều kiện cho Cảnh sát các nước hợp tác với nhau nhằm phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ngay cả giữa những nước chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Các hoạt động của INTERPOL tuân thủ pháp luật hiện hành ở mỗi nước thành viên và Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. 

Điều lệ của INTERPOL quy định không cho phép can thiệp vào các vấn đề chính trị, quân sự, tôn giáo của các nước thành viên, hoặc các vấn đề có tính chất phân biệt chủng tộc.

 

TẦM NHÌN VÀ NHIỆM VỤ

Tầm nhìn: "Kết nối Cảnh sát vì một thế giới an toàn hơn".
Nhiệm vụ: "Phòng, chống tội phạm thông qua thúc đẩy hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực Cảnh sát và An ninh".

 

TRỤ SỞ VÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

Ngoài Trụ sở chính được đặt tại Lyon (Pháp), INTERPOL có các Văn phòng đại diện đặc biệt đặt tại Trụ sở của Liên minh Châu Phi, Trụ sở của Liên minh Châu Âu và Trụ sở của Liên Hợp quốc; Tổ hợp INTERPOL toàn cầu tại Singapore và 7 Văn phòng khu vực khác. Mỗi nước thành viên duy trì một Văn phòng INTERPOL sử dụng nhân viên thực thi pháp luật của riêng mình.

Bản quyền: INTERPOL
Tìm kiếm