Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an ninh mạng

20/03/2023
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong CAND”. Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 3 Đề án, 2 Nghị định về công tác bảo đảm an ninh mạng. Cụ thể, ngày 27/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 964/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.
 

Các đại biểu dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong CAND.


Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điểm của Luật An ninh mạng; ngày 7/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; ngày 30/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng”.
 

Trung tướng Nguyễn Minh Chính giải đáp các câu hỏi của Công an các đơn vị, địa phương và phát biểu bế mạc hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Minh Chính giải đáp các câu hỏi của Công an các đơn vị, địa phương và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm, cấp bách. Đây là diễn đàn để Công an các đơn vị, địa phương trao đổi những vấn đề vướng mắc, đặt ra những câu hỏi liên quan đến nội dung của các văn bản nêu trên để Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giải đáp.
 
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu khai mạc hội nghị.
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng.

Hội nghị đã được nghe rất nhiều câu hỏi đến từ Công an các đơn vị, địa phương, như: Tiêu chí đánh giá mức độ bảo đảm an ninh mạng ngay từ khâu lựa chọn, thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác, triển khai các dịch vụ, công nghệ, phần cứng, phần mềm, thiết bị kỹ thuật cho cơ sở hạ tầng không gian mạng trọng yếu trên địa bàn; phân công, phân cấp giữa Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; đề nghị xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tại địa phương; hoạt động của Trung tâm An ninh mạng quốc gia; thành lập, triển khai lực lượng xung kích trong xây dựng Thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; cơ chế tự phát hiện, cảnh báo thông tin, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng… Đây là những câu hỏi, thắc mắc rất thực tiễn, phù hợp và kịp thời của Công an các đơn vị, địa phương để bảo đảm các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật được triển khai thi hành hiệu quả.
 
Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo về an ninh mạng.
Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo về an ninh mạng.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe những giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các giải đáp, hướng dẫn sát với công việc sẽ hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương triển khai, áp dụng đúng đắn, hiệu quả trong công tác chuyên môn ở đơn vị. Hội nghị đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh mạng nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an ninh mạng nói riêng. Qua đó chứng tỏ hệ thống văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật về an ninh mạng đã đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.

 

Xuân Mai - Duy Thanh
Tìm kiếm