STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào? Vi phạm hành chính Lê Đức 298
2 Mắc bệnh hiểm nghèo có được giảm thời gian chấp hành án treo Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Nguyễn Đức Trung 80
3 Đang trong thời gian được hưởng án treo mà lại phạm tội mới thì có phải chấp hành án phạt tù hay không? Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Trần Đức 242
4 Trách nhiệm của gia đình và cộng đồng nơi có người nghiện ma túy cư trú được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Trần Đức Vũ 232
5 Hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý như thế nào? Phòng chống tội phạm Võ Minh Thanh 230
6 Những trường hợp nào người phạm tội không được xem xét cho hưởng án treo? Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Nguyễn Anh Đức 218
7 Hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ và người thân sẽ bị xử lý như thế nào? Phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Trung 55
8 Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo không? Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Trần Văn Tuân 26
9 Quy định về việc xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng Phòng chống tội phạm Hoàng Khôi 44
10 Hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân sẽ bị xử lý như thế nào? Phòng chống tội phạm Phan Xuân Toàn 27