STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Việc nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Phan Doanh 102
2 Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Võ Minh An 1711
3 Việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới phải khai báo, cung cấp thông tin như thế nào? Phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Tiền 1738
4 Những biện pháp nào để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình? Phòng chống tội phạm Phan Quảng An 2050
5 Quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như thế nào? Phòng chống tội phạm Võ Minh Đăng 2930
6 Việc cấm tiếp xúc trong phòng, chống bạo lực gia đình được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Thành 3925
7 Biện pháp nhận biết khách hàng trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Phòng chống tội phạm Nguyễn An 2973
8 Chính quyền địa phương cấp xã phải công khai những nội dung nào? Các lĩnh vực khác Nguyễn Minh Quyền 3202
9 Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền gồm những nội dung nào? Phòng chống tội phạm Võ Minh An 2905
10 Mẫu thẻ Căn cước công dân theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có điểm gì mới so với mẫu cũ? Quản lý hành chính về trật tự xã hội Lê Văn Luân 2905