Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành

26/05/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

25/05/2023

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 02 Điều và 10 biểu mẫu kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

24/05/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tài liệu Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác công an

23/05/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an giới thiệu tài liệu Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác công an (chi tiết tại tệp đính kèm).

Đề xuất quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan Công an nhân dân

18/05/2023

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV, tại Kỳ họp thứ 5 có quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan Công an nhân dân.

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ thủ tục không cần thiết

15/05/2023

Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

15/05/2023

Để bảo đảm cho việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Chính phủ ban hành Nghị định áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

15/05/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Đề xuất quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân

04/05/2023

Theo nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 5 có quy định về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 04/2023

30/04/2023

Ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan đăng ký, quản lý cư trú; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy chữa cháy; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 4/2023.

Tìm kiếm