Từ ngày 01/7/2024: Thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước

21/06/2024

Từ ngày 01/7/2024, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước.

Đề xuất quy định về hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ CAND

17/06/2024

Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 92/2021/TT-BCA ngày 12/10/2021 của Bộ Công an quy định về hoạt động, định mức vật chất bảo đảm nhu cầu văn hóa, tinh thần và rèn luyện thể chất của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Hướng dẫn thủ tục liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

14/06/2024

Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế online cho trẻ dưới 6 tuổi

12/06/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Cơ sở thực tiễn để xây dựng và ban hành Luật Dữ liệu

07/06/2024

Hiện nay Bộ Công an đang xây dựng dự án Luật Dữ liệu, dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XV, tại Kỳ họp thứ 8. Việc xây dựng và ban hành Luật Dữ liệu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

06 nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

06/06/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Góp phần nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân của mua bán người

05/06/2024

Bộ Công an đang xây dựng dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), theo dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Các trường hợp phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024

05/06/2024

Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.

Giấy phép lái xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID được công nhận là giấy tờ hợp lệ

03/06/2024

Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành, có hiệu lực và lấy ý kiến trong tháng 5/2024

03/06/2024

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phòng cháy, chữa cháy; Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú... là những nội dung trọng tâm liên quan công tác công an quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, có hiệu lực và lấy ý kiến trong tháng 5/2024.

Tìm kiếm