Lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu

26/02/2024

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú; bổ sung quy định về đăng ký tạm trú

24/02/2024

Thông tư số 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến đăng ký cư trú. Trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận căn cước

22/02/2024

Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó quy định giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước.

Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

20/02/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua, trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng này.

Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước

16/02/2024

Kể từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của Luật Căn cước đó là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Nhằm triển khai quy định trên, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có nội dung về mẫu giấy chứng nhận căn cước.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

16/02/2024

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý dân cư, căn cước góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới… Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự

15/02/2024

Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an

06/02/2024

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 721/QĐ-BCA về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019 – 2023.

Các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại

05/02/2024

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước...

Thông tư quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân đã có hiệu lực thi hành

02/02/2024

Thông tư số 71/2023/TT-BCA, ngày 18/12/2023 của Bộ Công an quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư số 41/TT-BCA ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm định nước thải.

Tìm kiếm