Hồ sơ dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

08/06/2023

Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các lực lượng xã hội tham gia lĩnh vực PCCC và CNCH; thống nhất giữa các văn bản pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Bộ Công an dự thảo hồ sơ dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

08/06/2023

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an gồm 03 Chương và 25 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

05/06/2023

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu Hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm).

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an có hiệu lực và lấy ý kiến trong tháng 05/2023

31/05/2023

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND; đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an có hiệu lực và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 5/2023.

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

31/05/2023

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân nhân tối cao và Toàn án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Thông tư liên tịch gồm 05 Chương, 19 Điều, thay thế Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

30/05/2023

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan gồm 07 Điều và 08 biểu mẫu liên quan kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Thông tư liên tịch quy định phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố chính thức có hiệu lực thi hành

26/05/2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố. Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2023.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

25/05/2023

Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 02 Điều và 10 biểu mẫu kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

24/05/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tài liệu Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác công an

23/05/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an giới thiệu tài liệu Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác công an (chi tiết tại tệp đính kèm).

Tìm kiếm