• 72/2023/NĐ-CP

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

 • 71/2023/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 • 5625/QĐ-BCA-C06

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

 • 3038/QĐ-BCA

  Về việc công bố tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an.

 • 6101/QĐ-BCA

  Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

 • 36/2023/TT-BCA

  Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy