• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/20/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/12/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/02/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc