• Văn bản mới
  • Văn bản có hiệu lực trong tháng
  • Giới thiệu văn bản mới

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

Ngày ban hành: 07/12/2022

Ngày hiệu lực: 07/12/2022

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Ngày ban hành: 18/08/2022

Ngày hiệu lực: 01/09/2022

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày ban hành: 15/11/2022

Ngày hiệu lực: 01/07/2023

Thông tư quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác

Ngày ban hành: 04/11/2022

Ngày hiệu lực: 19/12/2022

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày ban hành: 07/11/2022

Ngày hiệu lực: 22/12/2022

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày ban hành: 05/09/2022

Ngày hiệu lực: 20/10/2022

Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 25/08/2022

Ngày hiệu lực: 25/08/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Ngày ban hành: 15/08/2022

Ngày hiệu lực: 01/10/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 24/06/2022

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

Ngày ban hành: 07/12/2022

Ngày hiệu lực: 07/12/2022

Thông tư quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác

Ngày ban hành: 04/11/2022

Ngày hiệu lực: 19/12/2022

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Ngày ban hành: 07/11/2022

Ngày hiệu lực: 22/12/2022

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ngày ban hành: 24/06/2022

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/07/2022

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 15/03/2022

Không có nội dung