• Văn bản mới
  • Văn bản có hiệu lực trong tháng
  • Giới thiệu văn bản mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày ban hành: 19/06/2009

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Ngày ban hành: 20/05/2009

Ngày ban hành: 14/11/2008

Ngày ban hành: 21/11/2007

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Ngày ban hành: 19/10/2007

PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

Ngày ban hành: 20/04/2007

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Ngày ban hành: 15/12/2006

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Ngày ban hành: 13/03/2023

Ngày hiệu lực: 13/03/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân năm 2023.

Ngày ban hành: 06/03/2023

Ngày hiệu lực: 06/03/2023

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/08/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

Ngày ban hành: 24/06/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Ngày ban hành: 24/06/2022

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 04/07/2022

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 15/03/2022

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 10/03/2022

Không có nội dung