STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Người dân có phải làm lại CCCD mẫu mới theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) không? Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Dũng 3505
2 Những lợi ích cơ bản của hộ chiếu gắn chíp điện tử? Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Việt 2546
3 Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đối với người dân sinh sống ổn định lâu dài tại các khu đất dịch vụ Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Hà Nội 2474
4 Khai sinh cho con mà chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con ngay có bị phạt tiền không? Thủ tục hành chính Phan Hoàng Xuân 13883
5 Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy trong trường hợp nào? Thủ tục hành chính Nguyễn Thanh An 7292
6 Trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở mới nhưng chưa cắt hộ khẩu tại chỗ ở cũ thì làm thẻ Căn cước công dân như thế nào? Thủ tục hành chính Phạm Thanh 7755
7 Những trường hợp nào sẽ được bổ sung bị chú “nơi sinh” trong hộ chiếu? Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Minh 14194
8 Bố mẹ có nhà ở Hà Nội, nhưng đăng ký thường trú tại địa phương khác, con có được đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà ở Hà Nội đó không? Thủ tục hành chính Phạm Thanh Hải 6605
9 Thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở của người thân Thủ tục hành chính Võ Đức Chương 3467
10 Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ được cấp trước ngày 01/7/2022 có phải làm lại theo mẫu mới không? Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Trung 5403