STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đối với người dân sinh sống ổn định lâu dài tại các khu đất dịch vụ Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Hà Nội 1431
2 Khai sinh cho con mà chưa làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con ngay có bị phạt tiền không? Thủ tục hành chính Phan Hoàng Xuân 7166
3 Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy trong trường hợp nào? Thủ tục hành chính Nguyễn Thanh An 6579
4 Trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở mới nhưng chưa cắt hộ khẩu tại chỗ ở cũ thì làm thẻ Căn cước công dân như thế nào? Thủ tục hành chính Phạm Thanh 7283
5 Những trường hợp nào sẽ được bổ sung bị chú “nơi sinh” trong hộ chiếu? Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Minh 6139
6 Bố mẹ có nhà ở Hà Nội, nhưng đăng ký thường trú tại địa phương khác, con có được đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà ở Hà Nội đó không? Thủ tục hành chính Phạm Thanh Hải 5740
7 Thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở của người thân Thủ tục hành chính Võ Đức Chương 3050
8 Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ được cấp trước ngày 01/7/2022 có phải làm lại theo mẫu mới không? Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Trung 5023
9 Đã có nhà ở Hà Nội thì có được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội không? Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Trung 4657
10 Kiến nghị về việc sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Tiền Giang 4733