STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Việc đốt vàng, mã gây hỏa hoạn thì người đốt sẽ bị xử lý như thế nào? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Phát 3798
2 Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy là gì? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Minh Trung 3166
3 Tiêu chuẩn về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Minh Đào 6240
4 Kỹ năng xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Minh Thành 5433
5 Hồ sơ để nhập khẩu mô hình đào tạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm những gì? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Ngọc Hữu 6131
6 Người bị nạn cần có những kỹ năng gì để sử dụng các phương tiện nhằm an toàn thoát khỏi đám cháy? Phòng cháy và chữa cháy Võ Minh Toàn 6550
7 Tiêu chuẩn thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy? Phòng cháy và chữa cháy Lê Nam 10391
8 Điều kiện để kinh doanh các thiết bị phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu là gì? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Thanh 5464
9 Kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy cần những điều kiện gì? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Văn Thanh Truyền 6852
10 Khi bị mắc kẹt ở các tòa nhà cao tầng thì cần những kỹ năng gì để có thể di chuyển đến nơi an toàn? Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Minh Trung 4828