STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Việc bố trí, chuyển diện cán bộ từ sỹ quan nghiệp vụ sang chuyên môn kỹ thuật được quy định như thế nào? Chế độ chính sách Nguyễn Văn Anh 440
2 Sỹ quan Công an được hưởng những chế độ gì khi xuất ngũ? Chế độ chính sách Lê Minh Tiến 1811
3 Thời gian làm lao động hợp đồng trong Công an nhân dân có được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên sau khi được tuyển dụng vào Công an nhân dân không? Chế độ chính sách Doãn Minh Tân 2485
4 Trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị tăng thêm lực lượng đối với Công an cấp xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bạc Liêu 2520
5 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Đình Tang 13542
6 Sỹ quan Công an nhân dân bị suy giảm 54% khả năng lao động, nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Chế độ chính sách Lê Ngọc Lâm 6274
7 Điều kiện chuyển ngạch từ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ Chế độ chính sách Đặng Xuân Huy 10259
8 Chế độ lương đối với nhân viên hợp đồng không thời hạn trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Thị Thu 8232
9 Lực lượng tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thì được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Trường 17419
10 Hỏi về chế độ, chính sách đối với cán bộ pháp y trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Văn Thông 8566