Hỏi đáp trực tuyến

Cán bộ Công an được cử đi học, tốt nghiệp loại giỏi có được thăng cấp bậc hàm hoặc nâng bậc lương trước thời hạn 1 năm không?

Người gửi: Đặng Quốc Chung

Tôi tốt nghiệp Trung cấp y, Bằng tốt nghiệp loại khá. Năm 2009, tôi được tuyển vào ngành Công an nhân dân và được bố trí công tác y tế tại trại tạm giam. Năm 2019, tôi được cử đi học đại học tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Năm 2023, tôi tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật hình ảnh y học với Bằng Đại học loại Giỏi. Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện tại tôi mang hàm Đại úy năm thứ 2, với Bằng Đại học loại Giỏi mới được nhận thì tôi có đủ điều kiện để được thăng cấp bậc hàm hoặc nâng bậc lương Thiếu tá trước thời hạn 1 năm hay không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì?     

Ngày hỏi: 22/01/2024 Lượt xem: 1775

Câu trả lời

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thăng cấp, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân: “Sĩ quan, hạ sĩ quan được thăng cấp, nâng lương trước thời hạn 01 năm (tối đa 12 tháng) khi thuộc một trong các trường hợp sau: ... Tốt nghiệp loại Giỏi (ghi tại bằng tốt nghiệp) các trường trong và ngoài Công an nhân dân, đồng thời trong quá trình học tập được tặng Bằng khen về thành tích trong học tập từ cấp Bộ và tương đương trở lên hoặc cá nhân có tham gia công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp trường trở lên hoặc đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc”. Căn cứ quy định của Bộ, nếu đồng chí Đặng Quốc Chung được Công an đơn vị, địa phương cử đi học và trong quá trình học tập đạt được các thành tích theo quy định tại Thông tư số 107/2021/TT-BCA thì được xét thăng cấp bậc hàm Thiếu tá trước thời hạn 01 năm (tối đa 12 tháng). Trường hợp đồng chí Đặng Quốc Chung đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thì đồng chí báo cáo cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương nơi đang công tác (kèm theo các thành tích trong quá trình học tập) để rà soát, lập hồ sơ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an