Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân

Người gửi: Thanh Mai

Tôi là nữ, 45 tuổi, hiện đang công tác trong ngành Công an được 20 năm và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 20 năm. Theo Khoản c, Điều 14 Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND), nữ sỹ quan đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên tự nguyện xin nghỉ hưu thì sẽ được thực hiện chế độ, chính sách với sỹ quan CAND nghỉ hưu. Theo quy định thì đủ 53 tuổi tôi mới được nghỉ hưu, nếu tôi nghỉ hưu khi mới đủ 45 tuổi thì lương hưu có bị trừ phần trăm do chưa đủ tuổi không; mỗi năm nghỉ trước tuổi bị trừ bao nhiêu phần trăm lương hưu?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 22541

Câu trả lời

Về nội dung câu hỏi của bạn không nêu rõ hiện nay bạn làm công việc gì trong Công an; cấp bậc, chức vụ gì; thời gian công tác trong CAND gồm thời gian thế nào? Tuy nhiên, chúng tôi xin trao đổi để bạn có thể đối chiếu, tham khảo về điều kiện nghỉ hưu đối với sỹ quan CAND được quy định tại: Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND và Nghị định số 333/2015/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân như sau:

1. Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật CAND và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

2. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên;

3. Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

4. Người lao động bị nhiễm HIV- AIDS do tai nạn rủi do nghề nghiệp trong khi thi hành công vụ của cấp có thẩm quyền giao, đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời;

5. Nam CAND có đủ 20 năm trở lên, nữ CAND có đủ 20 năm trở lên công tác trong CAND, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên nghề CAND, mà CAND không có nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện nghỉ. thời gian công tác trong CAND bao gồm thời gian là sỹ quan; hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sỹ quan; chiến sỹ nghĩa vụ; học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân Công an, kể cả thời gian CAND chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ CAND;

6. Ngoài ra, khi nghỉ việc hưởng lương hưu thấp hơn so với quy định (cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì tỉ lệ % lương hưu giảm 2%), nếu bị suy giảm khả năng lao động 61 % trở lên trong các trường hợp sau:

a, Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên;
b, Đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, bạn là nữ sỹ quan CAND 45 tuổi làm nghề, công việc trong điều kiện bình thường, đã đóng BHXH đủ 20 năm và không bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà không phải trừ % lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi./.
 

Người trả lời: Bộ Công an