Hỏi đáp trực tuyến

Chiến sỹ Công an đang công tác xa nhà cần những điều kiện gì để có thể đăng ký thường trú tại đơn vị?

Người gửi: Nguyễn Quang Tú

Tôi vừa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác xa nhà. Vừa rồi, tôi có đi đăng ký thường trú tại địa chỉ đơn vị đóng quân nhưng không được, trước đó hộ khẩu thường trú của tôi là tại Học viện An ninh nhân dân từ khi còn là học viên. Bộ Công an cho tôi hỏi, cán bộ, chiến sỹ Công an đang công tác xa nhà cần những điều kiện gì để có thể đăng ký thường trú tại đơn vị?

Ngày hỏi: 14/09/2021 Lượt xem: 11776

Câu trả lời

Việc đăng ký thường trú đối với người công tác, làm việc trong Công an nhân dân đã được quy định, hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư 55/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, cụ thể:

1. Điều kiện đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân

Sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an được đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Sinh sống ổn định, lâu dài tại đơn vị đóng quân;

- Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sỹ.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ, chiến sỹ (ký tên, đóng dấu).

 

Người trả lời: Bộ Công an