Hỏi đáp trực tuyến

Công an cấp xã có được tham gia tuần tra an toàn giao thông trên địa bàn xã hay không?

Người gửi: Cử tri tỉnh Bình Thuận

Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu có quy định cho phép Công an cấp xã được tham gia tuần tra an toàn giao thông trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngày hỏi: 30/07/2020 Lượt xem: 7190

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 27/2010/NĐ-CP thì trong một số trường hợp cần thiết, lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã sẽ được huy động để phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông. Như vậy, việc tham gia tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn gia thông của Công an cấp xã đã được pháp luật quy định, việc huy động lực lượng Công an cấp xã ở địa phương tham gia thuộc thẩm quyền của Giám đốc, Trưởng Công an quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Người trả lời: Bộ Công an