Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lao động nước ngoài

Người gửi: Cử tri tỉnh Bắc Kạn

Đề nghị Bộ Công an xây dựng Đề án áp dụng công nghệ thông tin để kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý lao động nước ngoài; quy định rõ hơn về việc cấp thị thực có ký hiệu DN cho người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp; quy định rõ mục đích đối với diện đơn phương, song phương miễn thị thực. 

Ngày hỏi: 11/12/2020 Lượt xem: 38413

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

1. Về đề nghị Bộ Công an xây dựng Đề án áp dụng công nghệ thông tin để kết nối dữ liệu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý lao động người nước ngoài

Hiện nay, Bộ Công an đang trình Chính phủ phê duyệt nội dung, ký ban hành Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. Theo Nghị định này, các cơ quan liên quan sẽ có trách nhiệm trong việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác các thông tin liên quan tới người nước ngoài trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh như: Họ, chữ đệm và tên trong hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ảnh chân dung; số, nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; quá trình nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam và nơi cư trú ở Việt Nam. 

2. Về quy định rõ hơn việc cấp thị thực kí hiệu DN

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực ký hiệu DN được cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã sửa đổi quy định về thị thực ký hiệu DN thành DN1 (cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam) và DN2 (cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

3. Về quy định rõ mục đích đối với diện đơn phương miễn thị thực, song phương miễn thị thực

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã quy định cụ thể về điều kiện, thời hạn, thẩm quyền quyết định đơn phương miễn thị thực, không quy định về mục đích nhập cảnh đối với người nước ngoài được đơn phương miễn thị thực. Tại các Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn phương miễn thị thực cho công dân một số nước đều nêu rõ việc miễn thị thực không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh nhằm thu hút người nước ngoài vào Việt Nam tham quan, du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Đối với miễn thị thực song phương, mục đích nhập cảnh, loại hộ chiếu được áp dụng miễn thị thực,… phụ thuộc vào quy định tại điều ước quốc tế.

 

Người trả lời: Bộ Công an