Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về việc xây dựng hệ thống liên kết thông tin về xử phạt vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông

Người gửi: Cử thành phố Hồ Chí Minh

Kiến nghị Bộ Công an ban hành Quy chế hoạt động quy định chức năng, nhiệm vụ tạo sự chủ động cho lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự quận, huyện trong công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông; xây dựng hệ thống liên kết thông tin về xử phạt vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông để cập nhật thông tin vi phạm của đối tượng vi phạm hành chính.

Ngày hỏi: 05/02/2021 Lượt xem: 7865

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

- Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT) được quy định cụ thể tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, CSGT Công an cấp huyện có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát (TTKS) bảo đảm TTATGT đường bộ thuộc phạm vi tuyến đường, địa bàn được phân công (khoản 2, Điều 6); phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đường bộ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm hành vi vi phạm dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định như kiến nghị của cử tri.

- Đối với kiến nghị về việc xây dựng hệ thống liên kết thông tin trong lực lượng Cảnh sát giao thông về xử phạt vi phạm để cập nhật thông tin vi phạm của đối tượng vi phạm hành chính: Bộ Công an đã xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu giấy phép lái xe, tra cứu phương tiện giao thông vi phạm qua hình ảnh trên website csgt.vn. Mọi người dân và cơ quan, tổ chức có liên quan đều có thể truy cập website này để tra cứu thông tin vi phạm và kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Công an nhân dân, từ 01/7/2020, Bộ Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ đến các Phòng CSGT của Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới triển khai đến Công an cấp huyện trên toàn quốc. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, Bộ Công an đang nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về TTATGT, trong đó có dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để chia sẻ với các bộ, ngành phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

Người trả lời: Bộ Công an