Hỏi đáp trực tuyến

Phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ xảy ra hư hỏng giải quyết như thế nào?

Người gửi: Lý Văn Trung

Tôi bị Cảnh sát giao thông bắt giam xe vì vi phạm hành chính về giao thông nhưng đến ngày tôi lên nhận lại xe thì xe tôi đã bị hỏng. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi trong quá trình tạm giữ phương tiện nếu xảy ra hư hỏng phương tiện tạm giữ thì người vi phạm hay cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm? 

Ngày hỏi: 20/03/2024 Lượt xem: 6582

Câu trả lời

Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định như sau: 


- Khoản 2 Điều 3 quy định: "Các tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải được bảo đảm tính nguyên vẹn, không tính đến phần giảm giá thiệt hại do các nguyên nhân khách quan như thời tiết, độ ẩm, hao mòn theo thời gian và các nguyên nhân khác".


 - Khoản 3 Điều 9 quy định: "Người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Trường hợp tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh tráo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, giấy phép, chúng chỉ hành nghề bị tạm giữ". 


Đề nghị bạn đọc Lý Văn Trung liên hệ với cơ quan ra quyết định tạm giữ xe để được giải quyết.

Người trả lời: Bộ Công an