Hỏi đáp trực tuyến

Trường hợp bán xe ô tô tải, sau đó mua xe ô tô con thì có được sử dụng biển số xe cũ làm biển số định danh để đăng ký cho xe ô tô con không?

Người gửi: Phan Thành

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu bán 01 xe ô tô tải. Tôi được biết, theo quy định mới, nếu bán xe ô tô, biển số xe sẽ là biển số định danh, lưu vào kho (trong thời hạn 5 năm) để dùng cho xe sau. Bộ Công an cho tôi hỏi, nếu sau khi bán xe ô tô tải, tôi mua xe ô tô con thì tôi có được sử dụng biển số xe cũ làm biển số định danh không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì? 

Ngày hỏi: 27/11/2023 Lượt xem: 2359

Câu trả lời

Hiện tại biển số xe ô tô con và xe ô tô tải đang được cấp theo các sêri khác nhau. Do đó, biển số định danh của loại xe nào chỉ được cấp cho loại xe đó. Khi bạn bán xe ô tô tải, bạn sẽ được giữ lại số của biển số đó (nếu biển số gồm 5 số) cho xe ô tô tải khác của mình trong thời hạn 05 năm kể từ ngày làm thủ tục thu hồi. Khi bạn mua xe ô tô con mới bạn sẽ được đăng ký, cấp biển định danh khác cho xe ô tô con mà bạn mua.

Người trả lời: Bộ Công an