Hỏi đáp trực tuyến

Trường hợp xe không được quyền ưu tiên mà lắp đặt, sử dụng các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người gửi: Võ Minh Hiệu

Tôi thấy nhiều trường hợp xe ô tô dán phù hiệu “báo chí”, “xe hộ đê”… vì nghĩ được ưu tiên bỏ qua vi phạm lỗi khi tham gia giao thông. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, theo pháp luật hiện hành, danh mục xe ưu tiên được quy định như thế nào? Trường hợp xe không được quyền ưu tiên mà lắp đặt, sử dụng các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên sẽ bị xử phạt như thế nào?

 

Ngày hỏi: 01/05/2023 Lượt xem: 4880

Câu trả lời

- Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định có 5 loại xe được ưu tiên, gồm có: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có Cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Đoàn xe tang.
 
- Điều 1 Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên quy định thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm có: Còi phát tín hiệu ưu tiên; Cờ hiệu ưu tiên; Đèn phát tín hiệu ưu tiên.
 
Trường hợp người điều khiển xe ô tô không được quyền ưu tiên mà lắp đặt, sử dụng các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên nêu trên thì sẽ bị xử phạt theo Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, tại điểm e khoản 2 Điều 5 quy định hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng: Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định.
Người trả lời: Bộ Công an