STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Điều kiện để xét tuyển mới hệ trung cấp chính quy trong Công an nhân dân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT là gì? Tuyển dụng và đào tạo Phan Minh An 4918
2 Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023 được quy định như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Phan Minh An 3518
3 Chỉ tiêu, đối tượng và điều kiện dự tuyển trình độ đại học chính quy vào các trường Công an nhân dân năm 2023 như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Võ Quang Tuyển 5922
4 Nếu không đủ điểm xét tuyển vào trường Công an thì có những cách nào để được tuyển dụng phục vụ trong ngành Công an? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Ngọc Thành 1980
5 Quy định về tuyển sinh tuyển mới đào tạo văn bằng 2 Công an nhân dân năm 2022 Tuyển dụng và đào tạo Võ Minh Đại 5532
6 Đối tượng, điều kiện xét tuyển vào các trường trung cấp trong Công an nhân dân năm 2022 như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Phan Quang Thanh 5181
7 Có Bố từng bị đi tù về tội cố ý gây thương tích và đã được xóa án tích có được tham gia tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân không? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Minh An 4511
8 Bị sâu răng có vi phạm tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2022 không? Tuyển dụng và đào tạo Võ Minh Thanh 5578
9 Tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an địa phương và tiêu chuẩn xác minh khi trúng tuyển các trường Công an nhân dân có giống nhau không? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Quang Minh 3739
10 Hỏi về việc cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển chuyên nghiệp trong Công an nhân dân Tuyển dụng và đào tạo Hoàng Minh Thanh 7385