STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Điểm trung bình môn lớp 10 không đạt yêu cầu từ 7.0 trở lên có được dự tuyển các trường Công an nhân dân không? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Mạnh Thắng 3102
2 Chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ từ năm 2022 khi xét chuyển chuyên nghiệp sẽ căn cứ theo quy định tại Thông tư số 64/2023/TT-BCA Tuyển dụng và đào tạo Lê Quang Tuấn 2427
3 Điều kiện để xét tuyển mới hệ trung cấp chính quy trong Công an nhân dân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT là gì? Tuyển dụng và đào tạo Phan Minh An 19618
4 Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023 được quy định như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Phan Minh An 5556
5 Chỉ tiêu, đối tượng và điều kiện dự tuyển trình độ đại học chính quy vào các trường Công an nhân dân năm 2023 như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Võ Quang Tuyển 79464
6 Nếu không đủ điểm xét tuyển vào trường Công an thì có những cách nào để được tuyển dụng phục vụ trong ngành Công an? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Ngọc Thành 3307
7 Quy định về tuyển sinh tuyển mới đào tạo văn bằng 2 Công an nhân dân năm 2022 Tuyển dụng và đào tạo Võ Minh Đại 21242
8 Đối tượng, điều kiện xét tuyển vào các trường trung cấp trong Công an nhân dân năm 2022 như thế nào? Tuyển dụng và đào tạo Phan Quang Thanh 5755
9 Có Bố từng bị đi tù về tội cố ý gây thương tích và đã được xóa án tích có được tham gia tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân không? Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Minh An 5744
10 Bị sâu răng có vi phạm tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2022 không? Tuyển dụng và đào tạo Võ Minh Thanh 6938