Tờ gấp pháp luật phổ biến quy định liên quan người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

14/11/2022
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 03 tờ gấp pháp luật phổ biến quy định liên quan người bị kết án phạt tù được hưởng án treo.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm