Tờ gấp pháp luật phổ biến quy định về định danh và xác thực điện tử

14/11/2022
Lượt xem: 2399
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 08 tờ gấp pháp luật phổ biến quy định về định danh và xác thực điện tử.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm