Hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Minh Trung

Tôi muốn hỏi Bộ Công an, hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, theo quy định sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 08/12/2022 - Lượt xem: 1330

Câu trả lời

Tại Điều 164 của Bộ luật Hình sự, quy định về “Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác” như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Dẫn đến biểu tình;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người trả lời: Bộ Công an