Người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Minh Hồng

Khi tham gia giao thông hằng ngày, tôi thấy nhiều người đi bộ rất thiếu ý thức gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh. Bộ Công an cho tôi hỏi, việc xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ được quy định như thế nào?  

Ngày hỏi: 26/09/2022 - Lượt xem: 400

Câu trả lời

Tại Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về: Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, như sau:

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn;

b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

d) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông;

đ) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Người trả lời: Bộ Công an