Người trong khi thi hành công vụ gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Võ Minh Trung

Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp trong khi thi hành công vụ mà người nào gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 11/11/2022 - Lượt xem: 448

Câu trả lời

Theo Điều 137 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ, có quy định:

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Người trả lời: Bộ Công an