Những điểm mới liên quan thị thực điện tử trong Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ là gì?

Người gửi: Nguyễn Quang Tiến

Để thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 23), vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Bộ Công an cho tôi hỏi, những điểm mới trong Nghị quyết của Chính phủ là gì?

Ngày hỏi: 15/12/2023 - Lượt xem: 2877

Câu trả lời

Ngày 14/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 15/8/2023. Theo Nghị quyết, Chính phủ thực hiện việc cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và cho phép người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử được nhập cảnh, xuất cảnh qua 42 cửa khẩu quốc tế. Như vậy, so với danh sách 80 nước trước đây, từ ngày 15/8/2023, việc cấp thị thực điện tử đã áp dụng cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và bổ sung 04 cửa khẩu cảng hàng không gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Phù Cát, Liên Khương.

Người trả lời: Bộ Công an