Tính giáo dục và tính răn đe trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Người gửi: Bạn đọc Trần Trinh, Hà Nội

Tôi được biết, chỉ khi chúng ta có một hệ thống pháp luật rõ ràng, đầy đủ, minh bạch, dễ nắm bắt, dễ thực hiện kèm theo đó là hệ thống các chế tài đủ sức răn đe thì việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được đảm bảo. Bộ Công an cho tôi hỏi, Luật mới này có đề cao tính giáo dục về văn hoá giao thông hay chỉ đặt nặng tính răn đe?

 

Ngày hỏi: 09/05/2022 - Lượt xem: 488

Câu trả lời

Giáo dục và răn đe là 2 thuộc tính của pháp luật. Quá trình xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chúng tôi coi trọng cả 2 yếu tố này. Dự luật quy định ngắn gọn để người tham gia giao thông biết quyền và nghĩa vụ khi tham gia giao thông. Dự luật chỉ 61 điều chuyên sâu về an toàn giao thông, quy định rõ hành vi cấm, được và không được làm. Nếu vi phạm thì phải chấp hành chế tài của Nhà nước.

 

Luật đảm bảo công khai minh bạch, dễ hiểu dễ nhớ, với mục tiêu là quyền con người, bảo vệ tính mạng và tài sản (giảm thiểu tai nạn giao thông); để người dân tự phòng ngừa vi phạm; ứng dụng công nghệ phát hiện vi phạm. Không có luật nào xây dựng chỉ để phạt, nhưng nếu vi phạm bị phát hiện thì phải xử lý nghiêm minh.

 

Đồng thời, sẽ đặt nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, để khi không có lực lượng Cảnh sát thì người dân vẫn phải chấp hành luật, nếu không chấp hành thì phải chịu chế tài của Nhà nước.

Người trả lời: Bộ Công an