Công an Phú Yên tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp đối với 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

27/09/2023
Ngày 27/9/2023, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp đối với 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.


Đồng chí Đại tá Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về sự cần thiết phải ban hành và những nội dung trọng tâm của 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, thể chế hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội nghị.


Hội nghị có 28 báo cáo tham luận đóng kỷ yếu, trong đó có 10 tham luận, ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh. Các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, đồng thuận cao với chủ trương, cũng như làm rõ thêm sự cần thiết phải ban hành luật, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 04 dự án Luật đối với đời sống xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời góp ý, bổ sung, làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự án luật; vấn đề phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành; làm rõ về nhiệm vụ, quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự chủ động của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức Hội nghị kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp đối với 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; tạo cơ chế, điều kiện khách quan, dân chủ để các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có tác động lớn đến xã hội. Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, việc ban hành các Luật góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý xã hội nói chung và công tác bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất với việc ban hành 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội về sự cần thiết và cơ sở khoa học, thực tiễn của việc ban hành 04 dự án Luật nêu trên góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, của địa phương trong tình hình mới. Sau Hội nghị, Công an tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý của đại biểu để báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Lê Hòa
Tìm kiếm