Họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

07/10/2022
Lượt xem: 1293
Ngày 07/10/2022, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh (UBQPAN) của Quốc hội đã họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN chủ trì phiên họp, phát biểu khai mạc; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm UBQPAN điều hành phiên họp. Tham dự phiên họp có: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các bộ, ngành chức năng; đại diện các Uỷ ban của Quốc hội…
Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc phiên họp.

 

Trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, Chính phủ đã và đang chỉ đạo Bộ Công an tiến hành nhiều giải pháp nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, thực hiện phân cấp đăng ký ô tô cho Công an cấp huyện, phân cấp đăng ký mô tô Công an cấp xã có đủ điều kiện, nhằm giảm số lần đi lại và thời gian chờ đợi của người dân; công khai minh bạch các thủ tục, lệ phí đăng ký, cấp biển số; tiếp nhận đăng ký xe qua mạng Internet, qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, trả đăng ký xe cho người dân qua dịch vụ chính công ích… cấp biển số ô tô cho xe của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Theo dự thảo Nghị quyết, thì biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, Bộ Công an dự kiến cấp mới cho xe ô tô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen), được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày tổ chức đấu giá.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số không được lựa chọn để đấu giá, biển số qua cuộc đấu giá không thành sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định của Bộ Công an.  

 
Các đại biểu dự phiên họp.

 

“Bộ Công an đề nghị chọn biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen thuộc kho số quản lý phương tiện ô tô trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan Công an dự kiến cấp mới cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để cấp quyền lựa chọn sử dụng thông qua đấu giá, thực hiện trong giai đoạn thí điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức thì người trúng đấu giá được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá; được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình; khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức đại diện Ban soạn thảo trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết.

 

“Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng biển số trúng đấu giá chưa đăng ký gắn với xe thì được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định. Người thừa kế của người trúng đấu giá tiếp nhận số tiền này” – Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh và cho biết, nếu quá thời hạn 12 tháng mà người trúng đấu giá không đăng ký biển số đó gắn với xe thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi biển số trúng đấu giá; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá (trừ trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe).

Giá khởi điểm Chính phủ đề xuất quy định 2 vùng, trong đó Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là vùng 1: 40 triệu đồng; vùng 2 (gồm các địa phương còn lại): 20 triệu đồng. “Bộ Công an không đưa ra khái niệm “biển số đẹp”, “kho số đặc biệt” hoặc “kho số đẹp”, giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó.

Đại diện Bộ Công an cũng đưa ra dự thảo quy định về đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá, trong đó, dự thảo quy định “Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước”.

Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực UBQPAN trình bày báo cáo thẩm tra.

 

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra, Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực UBQPAN của Quốc hội cho biết, Thường trực UBQPAN nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Thường trực UBQPAN cho rằng, hồ sơ dự thảo Nghị quyết cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Về quyền nghĩa vụ của người trúng đấu giá (Điều 3), người nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế (Điều 4), nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Nghị quyết về các quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, vì cho rằng đây là nội dung thí điểm, biển số xe ô tô trúng đấu giá là tài sản đặc biệt, vừa là tài sản cá nhân vừa là công cụ quản lý nhà nước, nên cần thiết phải hạn chế một số quyền tài sản của người trúng đấu giá; việc này còn nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ biển số và tránh gây phức tạp trong việc xử lý hệ quả thí điểm đối với các biển số ô tô được cấp thông qua đấu giá nếu chủ trương này không được tiếp tục thực hiện sau khi hết thời hạn thí điểm...

 

Phương Thuỷ - Minh Ngân
Tìm kiếm