• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2017
Thuộc tính văn bản
vv Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2017
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/11/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/01/2018

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc