• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Bộ Công an dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, gồm: Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/03/2024
Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/04/2024

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc