• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Các loại văn bản khác
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/06/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc