• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xem nội dung ở file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/04/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/06/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc