• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/11/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc