• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân

Xem ở file đính kèm.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/02/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 02/04/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc